मिथिलाक नेता सभक नाम 'बक्शी'क त्राहिमाम - मिथिमीडिया - Maithili News, Mithila News, Digital Media in Maithili
मिथिलाक नेता सभक नाम 'बक्शी'क त्राहिमाम

मिथिलाक नेता सभक नाम 'बक्शी'क त्राहिमाम

Share This
सब जँ डफली अलग बजायब 
एक दोसर केँ दोष लगायब 
छिट-फुट नेता जितिओ जायब
मिथिला राज्य किओ नहि पायब
इतिहासो मे नाम घिनायब
चन्दा-धन्धा अपन चलायब 
नेता अपने माल कमायब 
आ  विकास जपिते रहि जायब
की  मिथिला कें नर्क बनायब?

— उमा कान्त झा 'बक्शी'

Post Bottom Ad