राजीव रंजन मिश्र केर गजल - मिथिमीडिया - Maithili News, Mithila News, Maithil News, Digital Media in Maithili Language
राजीव रंजन मिश्र केर गजल

राजीव रंजन मिश्र केर गजल

Share This
सभ किछु सोचि हारल छी 
अपने मोनक डाहल छी

बड्ड देखल लोकक बानि
हियाउ छोरिकऽ भासल छी

जूरा सभकेँ चलल हम
मुदा करेजक मारल छी

दैव घर ने अन्हेर छैक
यैह टा भरोस राखल छी

रौदी दाही ने सभ दिनका
कष्टक दिनत' गानल छी

सुख-दुःख छाह रौद जकां
सुधि लोकनिक भाखल छी

'राजीव' अछि संतोष राखि
तैं यौ सरकार बाँचल छी

Post Bottom Ad